عوامل و آسیبهای وحدت اسلامی از منظر قرآن
57 بازدید
ناشر: نشر ابوالحسنی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
در این نوشتار تمامی عوامل وحدت اسلامی اعم از عوامل اعتقادی اخلاقی رفتاری و اجتماعی سیاسی از منظر قرآن استخراج شده و آسیب های وحدت اسلامی که همان عوامل تفرقه هستند نیز از منظر قرآن تبیین شده است