دایره المعارف صحابه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله
57 بازدید
ناشر: بین الملل
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 7
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
جلد اول درباره اهل بیت پیامبر(ص)، امام علی(ع)، فاطمه زهرا(س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در 493 صفحه به رشته تحریر در آمده است. جلد دوم، به بیان فضایل 21 نفر از صحابه شاخص اختصاص دارد و مشتمل بر 704 صفحه است. همچنین در جلد سوم، 63 نفر از صحابه پیامبر به ترتیب حروف الفبا(شامل کل حرف الف) از «ابان بن سعید» تا «اویس قرنی» معرفی شده‌اند. جلد چهارم از حرف «ب» تا «خ» شامل مشخصات 56 نفر از صحابه است که با «قوم رومی» آغاز می‌شود و با «خالد بن ولید» به پایان می‌رسد. جلد پنجم که به معرفی 72 نفر دیگر از صحابه پرداخته، از «خباب بن ارت» آغاز و به «عبدالله ذوالبجادین» ختم می‌شود. جلد ششم شامل 52 نفر است که از «عاتکه بنت زید» آغاز می‌شود و به «فیروز دیلمی» صحابه ایرانی پیامبر به پایان می‌رسد و جلد هفتم، دربردارنده اطلاعات مربوط به 52 نفر است که با «قتاده بن نعمان» شروع و به «یعلی بن امیه» ختم می‌شود. در مجموع این هفت جلد به بررسی 300 نفر از صحابه پیامبر(ص) پرداخته که با انتشار جلد هفتم، دایره‌المعارف صحابه پیامبر اعظم(ص) کامل شد.