سخنرانی مذهبی
67 بازدید
محل ارائه: شبکه تلویزیونی استان بوشهر
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
تاریخ نمایش : 1390
زبان : فارسی
زبان : فارسی