هست ها و بایدهای جایگاه قرآن در نظام آموزشی حوزه علمیه قم
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : محمد ابراهیم پیرعباسی
هست ها و بایدهای جایگاه قران در نظام اموزشی حوزه علمیه قم