پیامدهای پیروی نکردن از رهبران الهی از منظر امیرالمومنین علیه السلام
83 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : یاسر آقا محمدی
پیامدهای پیروی نکردن از رهبران الهی از منظر امیرالمومنین