مدیریت سیاسی حضرت زهرا و آسیب شناسی حکومت وسیاست
55 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : علیدوست
مدیریت سیاسی حضرت زهرا و اسیب شناسی حکومت وسیاست از منظر حضرت زهرا