بررسی عوامل بزه سرقت در جامعه‌ی کنونی جمهوری اسلامی ایران و راه‌های مقابله با آن از منظر آیات و روایات
55 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : سید حجت حبیبی
بررسی عوامل بزه سرقت در جامعه‌ی کنونی جمهوری اسلامی ایران و راه‌های مقابله با آن از منظر آیات و روایات