شاخصه های ارتباط پلیس با مردم از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
58 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : محبی
شاخصه های ارتباط پلیس با مردم از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری